www.bcmx.net > js创建json对象数组

js创建json对象数组

json 数组也是数组 //1、var jsonstr="[{'name':'a','value':1},{'name':'b','value':2}]";var jsonarray = eval('('+jsonstr+')'); var arr = { "name" : $('#names').val(), "value" : $('#values').val() }jsonarray.push(arr);//2、var json...

var obj={"a":1,"b":2} //一个js对象,遵循json格式var arr=[];arr.push(obj);//将json格式的对象加入到数组中js数组与json的区别数组是一种数据结构,是一种容器,js中所有类型的数据都可以添加到数组中,数组中的元素可以通过元素在数组中的索...

json 数组也是数组 //1、 var jsonstr="[{'name':'a','value':1},{'name':'b','value':2}]"; var jsonarray = eval('('+jsonstr+')'); var arr = { "name" : $('#names').val(), "value" : $('#values').val() } jsonarray.push(arr); //2、 var...

var obj = str.parseJSON(); //由JSON字符串转换为JSON对象

var jsonstr="[{'name':'a','value':1},{'name':'b','value':2}]"; var jsonarray = eval('('+jsonstr+')'); var arr = { "name" : $('#names').val(), "value" : $('#values').val() } jsonarray.push(arr); //2、 var json={};// 定义一个json...

var obj = eval('(' + str + ')'); var obj = str.parseJSON(); //由JSON字符串转换为JSON对象 var obj = JSON.parse(str); //由JSON字符串转换为JSON对象

第一种 JSON.parse(jsonString) 第二种 eval("("+jsonString+")") 第三种 var obj=(function ToJSON(o){ if(typeof(o)=="string")try{return new Function("return "+o)();}catch(e){return null;} })("[{name:'zhangsan',age:'24'},{name:'lisi...

普通的数组格式是:['a','b','c'] JSON的格式是:{'1':'a','2':'b','3':'c'} 所以把数组循环一下就可以了; var a = ['a','b','c'];var json = {};for(var i=0;i

js/json 数组的操作 1、数组的创建 var arrayObj = new Array();//创建一个数组 var arrayObj = new Array([size]);//创建一个数组并指定长度,注意不是上限,是长度 var arrayObj = new Array([element0[, element1[, ...[, elementN]]]]);创建...

1、js中jsonArray对应的就是数组 var ja = ['a','b','c']; 2、jsonObject对应的就是对象 var jo = {"key1":"2","key2":"3"}; 3、两者可以组合 var jao = [{"k":"a","k2":"b"},{"r":"2"}];

网站地图

All rights reserved Powered by www.bcmx.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bcmx.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com